Referat fra styremøte 11. august

Det ble avholdt styremøte under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum.

Referat fra møtet finner du under organisasjon og referater i hovedmenyen, eller ved å trykke her.

Posted in Nyheter organisasjon.