Informasjon fra Avlsrådet 2017

Det ble registrert 189 norskfødte Finskstøvere i NKK i 2016. Dette er en økning på 15 valper fra 2015.  I tillegg ble det importert 14 hunder i 2016, hvorav var 9 valper. Totalt ble det dermed 203 nye Finskstøvere i Norge i 2016. Antall registrerte norskfødte kull var 31, det gir et gjennomsnitt på 6,1 valper pr. kull.
Avlssesongen 2017 er nå i full gang, vi har fått inn en del forespørsler som er lagt ut på anbefalte/godkjente parringer på FFNs hjemmeside. Vi oppfordrer flest mulige tispe eiere til å sette kull på tispene sine, etterspørselen på valper var bra i 2016. Det var en del parringer som ikke ble noe av og det var en del dødfødte valper i 2016. Vi oppfordrer tispe eiere til å ta en blodprøve når tispa har løpetid for å finne ut når tida er inne. Dette har vi nok mye å hente på. Siden det var ca 23 dødfødte valper i 2016, så vet vi at noen av disse hadde herpesvirus. De som setter kull på tispene sine, les igjennom stykket som ligger på hjemmesiden til FFN angående herpes. Her er det noen punkter som man kan følge for å unngå herpes virus. Når det gjelder hannhund eiere så kan dere bidra med å ta en sæd test av hannhundene. Hvis alle gjør en liten innsats ekstra vil valpeproduksjonen gå opp, dette er viktig for fremtiden. Sædprosjektet er i rute, kontrakt for både tispe- og hannhundeiere er ferdig. Tips om hanhunder som bør lagres kan sendes over til avlsråd eller FFN. Vi tar imot alle forslag. Det er viktig at folket sender inn forslag. Når det gjelder hanhund lista, så er det viktig at hannhundeiere kommer med oppdatering på hannhunden sin. For eksempel jaktpremierte kullsøsken, antall avkom og jaktpremierte avkom. Send epost til kristian.stubbberud@statnett.no eller ring 90741765. Til dere som har ataxi testet hunden deres, gi tilbakemelding når dere får svar fra testen så får vi lagt det inn i ataxi lista. 

Posted in Info fra Avlsråd.