Informasjon om planlagt registreringssperre

Avlsrådet ønsker å innføre registreringssperre når antall avkom etter en og samme hund overstiger 32 valper. Det vil i praksis si at dersom en hund blir parret/parrer når den har registrert flere enn 32 valper fra før, så vil ikke kullet bli registrert. Dersom en hund har 32 registrerte avkom eller færre når den blir parret/parrer, registreres hele kullet.

Eksempel: Har hunden 32 valper registrert etter seg og får et nytt kull vil samtlige valper i neste kull (eks 8 valper) bli registrert som normalt.

 Det vil altså alltid bli registrert hele kull når ikke grensen på mer enn 32 er nådd. (Tallet 32 utgjør 20% av 160 som er gjennomsnittlig registreringstall siste fem år fra 2010 til og med 2014)

 Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Importerte hunder som er født etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, vil ikke bli registrert.

 Mvh

Avlsrådet for Finsk støver

Per Sandåker

Posted in Info fra Avlsråd, Nyheter organisasjon.