Trøndelag Harehundklubb arrangerte eliteprøve 08 – 09.02.14

Etter en vinter med lite nedbør og stri Sør – Øst må en si det har vært gode resultater etter forholdene tatt i betraktning.
 
Prøven gikk med 23 startende hunder. Fordelinga ble slik:   9 x 1EP.   4 x 2EP.  1 x 3 EP.  9 x 0 EP.    Det startet  11 Finner.
Følgende Finskstøvere ble premiert:   
S31276/2009   Belger du Nord Irma 1EP og ble her NJCH. Gratulerer.
SE24929/2011 Solstrimmans Finn-Lailo  1 EP. og ble her NJCH. Gratulerer.
NO41616/11   Tatra 1 Ep. og ble her NJCH. Gratulerer.
NO42756/10   Harefallets Sissi 2 EP.
NO54478/10   Kg Birko 2 EP.
NO33595/11   Tyri 2 Ep. 

 

Posted in Eliteprøver.