Avlsrapport for sesongen 2012/2013

 
Rådet har i løpet av siste år behandlet 44 forespørsler (6 av disse er svenske), og kommet fram til og gi godkjenning/anbefaling i 39 av disse. Så vidt rådet har registrert er det i skrivende stund utført 26 parringer/insemineringer. I tillegg er 2 tisper forsøkt  parret uten at dette lot seg gjøre. I ett tilfelle ville ikke anbefalt hanne parre, og tispeeier benyttet da annen hannhund uten at rådet var kontaktet. 
Rådet har også fått melding om at det er utført parring i 2 tilfeller der rådet ikke ga godkjenning/anbefaling. Årsaken til at rådet reserverte seg i disse tilfellene var bla. mangel på ataxsi test ,og at den ene ønskede hannhund var satt på vent da han hadde 3 kull fra før med tilstrekkelig mange valper.
Videre har vi fått beskjed om at 4-5 parringer utgår, og at 5-6 blir utført i sesongen 2013-2014
Foreløpige tall er at det er blitt født valper i 19 kull, 6 tomme tisper i et av kullene var dessverre alle 7 dødfødte.
Kullstørrelsene i disse kullene var litt i overkant av 7,5 valper. Hvor av i overkant av 0,8 valper er tatt vekk, eller borte av ulike årsaker.
Rapportering gir inntrykk av at herpes kanskje utgjør rundt halvparten.
Forløpige tall viser da at vi sitter igjen med i gj. snitt ca. 6,7 levende valper i kullene.
Ifølge de opplysninger vi sitter inne med vil det ligge ann til at ca. 70% av levende valper har gått gjennom rådet, og at det hi till i 2013 er født ca 25 kull i Norge.
Det mest positive som rådet setter høyt er at til disse kullene ser det ut til å være rundt 20 forskjellige fedre, og at rundt 60% av kullene er etter hanner som ikke er benyttet i Norge tidligere.
Dette vil si at det nå ser ut til at det vil bli født og registrert godt over 170 norskfødte valper i tillegg av importerte valper fra Sverige og Finland.
Dette tyder på at vi i forhold til i 2012 får en økning av registreringer for rasen for 2013 på mellom 35 og 45 %. Noe rådet ser seg meget godt fornøyd med.
 
For rådet mvh
Vidar Hagen

      leder

Posted in Info fra Avlsråd.