Opplysninger som trengs fra hannhund eiere som ønsker sin hund inn på den nye hannhundlisten

Foruten navn på hunden og foreldre, samt kontaktinfo til eier, trenger vi følgende:

1.Skogsprotokollen fra alle prøvedager med premiering. Kopi sendes til meg
2.Lengste losreprise fra alle jaktprøver hunden er premiert. Kopi sendes til meg
3.Antall prøvedager gått på Barmark (EP teller som 2 dager)
4.Antall prøvedager gått på Snø (EP teller som 2 dager)
5.Har hunden jaktpremierte kullsøsken: Ja/Nei
6.Har hunden fler enn 2 jaktpremierte kullsøsken: Ja/Nei
7.Hundens alder i mnd ved første premiering
8.HD røntgen: A,B,C,D,E eller Nei hvis hunden ikke er røntget
9.AD røntgen: Fri eller Ikke fri, alternativt nei dersom ikke hunden er røntget
10.Når hundens sædkvalitet sist ble testet ok funnet ok. Dersom hunden ikke er testet eller funnet ok står denne rubrikken blank.
11.Er det tatt blodprøve av hunden til sjekk av Ataxi: Ja/Nei eventuelt resultat
12.Antall kull hunden har etter seg
13.Antall valper hunden har etter seg
14.Antall jaktpremierte avkom hunden har etter seg
15.Hundens høyde
16.Antall prøvedager hunden har gått før den var EP klar
17.Kort beskrivelse av hundens gemytt fra eier
18.Bilde

Opplysningene sendes til Tomas A Blakseth.
Mail: toadl-bl@online.no  Vedrørende spørsmål ring Tomas på Tlf: 99733292

Til slutt gjøres dere hannhundeiere oppmerksom på at ved jaktprøver som gåes senere med denne hunden må dere sende skogsprotokoll, samt opplysninger om lengste losreprise, slik at listen kan ajour føres.

Posted in Info fra Avlsråd.