Melding fra avlsråd/avlsnemd datert 20.08.12

Opplysninger om eventuelle hannhunder som ønskes vurdert oppført på den nye listen sendes til Tomas A Blakseth.
Mail: toadl-bl@online.no  Vedrørende spørsmål ring Tomas på Tlf: 99733292

Får å stå på listen kreves en 1 jakt opp til 3,5 år. Over 3,5 år må den være barmarks premiert. Hunden vil bli tatt av listen kalender året den fyller 9 år.

Posted in Info fra Avlsråd.