Avlsrådets arbeid

Avlsrådets hovedoppgave er rådgivning. Vi ønsker å ha et så bredt grunnlag som mulig for de anbefalinger vi gir, og legge riktige opplysninger i bunn i alle saker for å få et best mulig resultat.

Vi har ingen muligheter til å nevne navn eller hundens navn. Dette må vi ha hundeeierens tillatelse til, evt. kan eierne selv gå ut med ting de ønsker offentliggjort.

Hva er ataxi?
Det er en sykdom som kun slår ut hvis begge foreldre er bærere av nevnte gen.

Valper dør ca i 4-5 mnd alderen i kramper /smerte pga. en feil i hjernen. Det har vært skrevet mye om dette i tidligere utgaver av tidsskriftet. Søk opp ataxi ved å google eller finn annet stoff.

Status fra Finland som offentliggjør lister på bærere og ikke-bærere konkluderer med at 1 av 10 er bærere.  Det konkluderes også med en dødelighet på ca 25 % der begge er bærere i en kombinasjon.   Bærerne har ingen sykdomstegn. Dette er en enkel sykdom og styre unna, og det er greit å benytte bærere i videre avl.

Under avlsråd på FFN’s hjemmeside under info, kan avelsrådets mening om saken leses. Se møte i Valdres 17/9-11. I samme skriv ser man rådets mening ang epilepsi, osv.

Det avholdes en felles nordisk avlskonferanse i tilknytning til FFN’s årsmøte 25-26/5 2012.  Vi vil her samle flere kapasiteter innen avl og genetikk fra Norge, Sverige og Finland. Vi oppfordrer så mange som mulig til å melde seg på, møt opp og still spørsmål.

Avlsrådet har noen sikre opplysninger av bærere og ikke-bærere, både på listen og utenom listen. Rykter kan vi ikke basere oss på.

Håper dette vil gi i hvert fall svar på en del. De som ringer avlsrådet får greie på det vi sitter på av bekreftet informasjon. Ryktespredning ønsker vi ikke å delta i. Vi er helt avhengige av opplysninger fra hundeeierne for å hjelpe til å skape en hel og frisk finskstøver!

På den nye hannhundlista og parringforespørsel-skjema er det innført en egen rubrikk med spørsmål om det er foretatt test i forbindelse med ataxi. Dette er for å gi den som forespør oss de fakta vi innehar til en hver tid.

Forøvrig vil vi få opplyse at vi som sitter i avlsrådet har meget jevnlig kontakt. Vi mottar totalt 
ca. kr.4500,- fra NHFK på deling til møter, reiser, tlf, pc osv. Dette betyr at det å sitte som avlsrådsmedlem påfører vær enkelt medlem personlige utgifter. Håper derfor folk forstår at de må ringe oss og bekoste tlf samtalen.

Vi har de siste 8 mnd. hatt svært god hjelp fra avlsnemd, webmaster og en del øvrige pers i FFN.

Fagernes den 10/2-2012
Mvh
Formann i avlsrådet for finsk støver
Vidar Hagen

Posted in Info fra Avlsråd.