DM distrikt 3. Hallbjørnsekken 05. og 06. november 2011

Det startet her totalt 34 hunder. 22 Finsk Støver – 6 Dunker – 4 Hamiltonstøvere – 1 Luzernerstøver og 1 Schweizerstøver. Etter første dag var det 16 hunder som gikk til premiering. Resultatet ble da 9 st. 1 pr. – 3 st. 2 pr og 4 st. 3 pr.
I alle terreng var det barmark , + grader  og stort sett lett yr og grått .7 av de 9 hunder som oppnådde 1 pr. første dag var Finsk Støver,
1 var Dunker og 1 var Luzernerstøver. Etter første dag var det Finsk Støver Nata til Thor Audun Askedal som ledet med  201 Kp.
Været andre dagen var stort det samme. Det ble oppnådd totalt følgende premieringer. 7. 1 EP – 5. 2 EP og 13. 3 EP
Disse går videre til NM.
Nr.1. Finsk Støver  Moseheias Sanna til Harald Bernt Sandbakken. Tot.kp. 396
Nr.2. Finsk Støver  Harefallet´s Ekko til Svere og Birger Rinden. Tot.kp. 392
Nr.3. Finsk Støver Tyra til Viggo Solvang. Tot.kp. 389
Nr.4. Finsk Støver Ae-Shakira til Rune Gjengedal. Tot.kp. 372
1 reserve: Dunker LR Frøya til Bjørnar Dale. Tot.kp. 354 – Nr.2. Dunker Tea til Frode Moland. Tot.kp.349

Posted in Eliteprøver.