Informasjon fra Avlsrådet

30.08.2011
Vi har en flott rase, med mange gode individer. Det er viktig at rasen blir tatt godt vare på. Slik at også kommende generasjoner kan få oppleve gleden av å eie en frisk og god jakthund. Samarbeidet innad i avlsrådet har de siste år vært meget godt. Det er inspirerende og jobbe sammen med andre med den samme store interessen, Finsk Støveren.

Selv om det i sum er positivt å være med i avlsrådet skal man ikke feie under teppet at det også kan være krevende. Skal her gi ett lite innblikk i det. Dette for at vi kanskje alle sammen i fremtiden skal bli flinkere til å være med å spille på samme lag. Noe vi er sikre på at hele rasen vil tjene på.

Vi mottar opplysninger og tips om flere alvorlige sykdommer hos vår rase. Noen opplysninger kommer direkte i fra oppdretterne, andre fra hundeier, mens noen kommet i form av rykter. Ingen røykt uten ild, eller?   

Arbeidet for oss blir mye enklere i de tilfeller der det er oppdretter og eller eier til hunden tar kontakt. I de tilfeller der opplysninger har kommet til oss i form av rykter har man dessverre alt for ofte sett at her er det noe som er  holdt sjult. Dette er selvsagt bekymringsfullt. Det har også ført til at individer har blitt avlet videre på med tragisk utfall. Tragisk i den form at sykdom reverserer avlsframgangen.. Det er meget viktig at alle som påtar seg rollen som oppdretter å gå foran med ett godt eksempel og spille med åpne kort.  Dette vil alle i hele rasen tjene på. Det skal settes strenge kvalitetskrav på avlsdyr jamfør all avl. Noen ganger er det forsøkt holdt skjult for oss at individer har blitt avlivet med mistanke om alvorlige sykdommer som vi ikke ønsker å ha i vår rase. I to tilfelle fikk vi ikke vite noe om dette før det hadde gått lang tid. Her var flere individer blitt avlivet med mistanke om denne sykdommen uten at vi viste noe. Kullsøsken til disse hundene hadde blitt anvendt i avlen.  Det ble tatt kontakt med ekspertise i fra så vel genetikere som fagpersonell. Disse råd ble videreformidlet til både eierne av hundene og oppdretterne. Det viktigste her er og spille med åpne kort. Allikevel opplever vi at våre råd ikke bestandig ble fulgt. Kombinasjoner blir gjort uten at man opplyste om hva som har skjedd med  bl. a. kullsøsken. Det er ikke noe artig når man i ettertid får henvendelser i fra eiere, som benytter seg av og parrer med disse hundene. Uten at de har blitt innformert om mulig sykdom i linjene. Dette skaper selvsagt mye fortvilelse da det for mange med sterke følelser til hundene. Hadde disse eierne kontaktet avlsrådet i forkant kunne vi ha fortalt dem om kjent sykdom, og slik sett hadde hundeieren hatt mulighet i mange tilfeller for å styre unna og heller finne seg en annen hund å satse på i det videre avlsarbeid.

Det er eksempler på at hundeeiere som har fått avslag på sin parringsforespørsel på grunn av at vi er kjent med sykdom allikevel har gjort parringen til tross for at vi har begrunnet hvorfor de ikke bør gjøre det. Hvor de så selger valper uten å informere valpekjøpere om noe av dette. Dette er ikke akkurat å spille med åpne kort. Vi mottok også en gang henvendelse i fra en advokat som representerte en slik eier og ville at hunden til han klient skulle få flere parringer. Det er helt uforståelig for oss at folk er villige til å gå så langt for at deres hunder skal brukes i avl og for en hver pris.

Sykdom kan dukke opp over alt. Når så skjer så er det kun en ting som gjelder, det er å informere om det som har skjedd til de det gjelder. Jo før jo bedre. Fallhøyden blir mye større når det blir oppdaget av andre i ettertid og man ikke har sagt i fra selv.

Det er også eksempler på sykdom som er blitt hardnakket tilbakebevist og bortforklart og at man har gjort nye kombinasjoner og sørget for at hunder i fra tidligere kull har blitt godkjent og brukt i avl. Forferdelig for de som trodde ,og som brukte disse avkomme. Hunder som man trodde var friske og ikke bærere av sykdom. Når så samme sykdom dukker opp igjen i neste kombinasjon er det lov å stille spørsmålstegn. At oppdrettere til tross for dette igjen planlegger nye kull, etter at avkom har gitt alvorlig sykdom, er ganske urovekkende.

Det finnes flere useriøse oppdrettere. Avlsrådet vet om noen av disse. Det bør være tryggere å kjøpe valp i fra en kombinasjon som har vært behandlet  av NHKF forbundets avlsråd..

Vi ber dere alle som planlegger valper om å innhente så mye informasjon som mulig. Det er spesielt viktig nå å innhente så mye informasjon som mulig før man gjør nye kombinasjoner. Snakk med avlsrådet. Det koster ingenting å få ett råd. Til syvende og sist er det DU som må ta valget om du skal legge valper på tispa, stille din hannhund til disposisjon, hvilken hund du skal benytte og til slutt stå ansikt til ansikt med dem som kjøpte valp av deg om det skulle dukke opp noe ventet eller uventet. Vi skal garantere at du vil føle deg bedre om du hadde gjort litt undersøkelser i forkant. Da har du prøvd hvis noe går galt. Husk retningslinjer er laget for og sikre genetisk bredde og friske hunder!

For avlsrådet 
Erik Bekkelund sekretær
SKITT JAKT OG LYKKE TIL PÅ PRØVER OG UTSTILLINGER OG FREMTIDIGE VALPER.

Posted in Info fra Avlsråd.