Vestoppland HK utstilling 07.08.11 på Gjøvik

Dommer her var Arnfin Franzen og det stilte her totalt 8 Finsk støvere. 1 i ÅP klasse hannhund, 1 i ÅP klasse tisper, 3 i brukshund klasse hannhund, 1 i brukshund klasse tispe 
1 i unghund klasse tispe og  1 i championklasse hannhund.

 

Posted in Utstillinger.