Informasjon fra Avlsrådet

Avlsrådet har i avlssesongen 15/16 behandlet 46 forespørsler, her er 43 kombinasjoner anbefalt og 3 kombinasjoner som ikke ble anbefalt/godkjent på grunn av hundene ikke oppfyller retningslinjene våre når det gjelder avl. Vi oppfordrer alle som skal ha valpe kull i årene frem over til å lese igjennom retningslinjene til avl på hjemmesiden til FFN eller ta en telefon til avlsrådet. For mange av kullene som ikke blir anbefalt/godkjent er bare små ting som er lette å gjøre noe med før man setter kull på tispa. 

Vi har også i år hatt et utmerket samarbeid med tispe og hannhundeiere. Alle anbefalinger er foretatt etter samarbeid og innspill fra hundeeiere.
Det er i år født 19 kull med til sammen 126 valper, herav 69 tisper og 57hanner, snitt på kullstørrelsen hittil i år på 6,63. det er blitt brukt 15 hannhunder på totalt 19 kull. 
I år er det betydelig mange flere dødsfødte og døde valper en i innværende sesong, i år har vi registrert 23 døde/dødfødte. Her er det to kull som er registret med hhv 6 og 8 døde. I inneværende sesong hadde vi 1 dødfødt valp. Nå blir det lagt ut et stykke om herpes på hjemmesiden til FFN der står det litt nyttig info om herpes, oppfordrer alle til å lese denne.
Det er også født valper med glass øyer, ut i fra det vi vet om dette. Oppfordrer vi tispe eiere og hannhundeiere til å ikke avle på for mye hvit. Det er også viktig at det er genetisk bredde i stamtavlen. Det fiktive avkommet kan ha forholdsvis lav innavlsgrad, men den reelle innavles graden kan være veldig høy.
Avlsrådet har i år begynt et prosjekt med ned frysing av sæd. Vi har sendt søknad til NKK om å få lagre sæd i banken deres på veterinær høyskolen. Denne søknaden er nå godkjent. Nå jobber vi med å lage en kontrakt opp imot hannhundeier, samtidig som vi skal ha en komite som plukker ut hanhunder. Dette er noe vi håper å få i mål i løpet av høsten.

Posted in Info fra Avlsråd.