Prosjekt sædlagring, Finskstøver

Etter vi fikk registreringssperren i NKK (Det vil si at det ikke er mulig å registrere flere enn 32 avkom per hund) er vi blitt enige om at vi skal søke om å få lagringsplass av sæd på veterinærhøgskolen. Det har blitt utarbeidet en søknad til NKK som har en avtale med høgskolen. Det var veldig viktig for oss å få dette godkjent, da NKK har veldig god pris på lagring av sæd i forhold til andre aktører.

Etter vi fikk godkjent avtalen, begynte vi å drøfte hvilke hunder vi skal tappe, dette har ikke vært en enkel prosess. Vi har videre opprettet en ansvarsgruppe som skal bli enige om hvilke hunder vi skal tappe. Denne gruppen består av avlsrådet, Vidar Hagen og Terje Ouff.

Vi besluttet i første omgang å tappe to hunder for å gjennomføre en «test». Hundene vi valgte var plukket ut da de begge er gode representanter for rasen. Disse var Belger du Nord Willy og AE-Zeb. Tappingen ble utført 22.06.2017 på Veterinærhøgskolen. I tillegg til lagring, utførte vi sædtester på begge hundene først. Willy sin sæd viste seg ikke å ha god nok kvalitet til å tåle nedfrysning. Og det ble derfor ingen tapping på denne hunden. AE-Zeb hadde god kvalitet og ble derfor tappet to ganger, mengden som ble lagret tilsvarte 2 parringer.

Vi har nå igangsatt et godt samarbeid, og ser frem til videre sædtapping prosjekter. Vi har fått våre første «sædstråer» i sædbanken på Veterinærhøgskolen og ser frem til videre samarbeid. Vi syns dette er viktig å bruke ressurser på for å sikre rasen videre i Norge. Og vi mener dette kan være svært positivt for generasjonene framfor oss.

Det vi har lært av testingen er at det ikke er fruktbart å tappe hannhunder som er mer enn 7 år gamle. De bør helst være mellom 3-5, da er sædkvaliteten på sitt aller beste.

Vi jobber nå med å finne flere hannhunder, og vi ønsker at dere finskstøverinteresserte der ute kommer med forslag til hannhunder som kan tappes. Vi setter stor pris på innspill. Det er viktig for oss å få tappet en del hannhunder og sikre fremtidig avl. Vi håper derfor å få tappet flest mulig hunder som er kvalifiserte, innenfor vår økonomiske rekkevidde. Vårt mål er å få tappet 2-3 hunder pr. år, dette tror vi vil gjøre en forskjell for fremtiden til Norsk Finskstøver.

Send inn forslag til avlsråd eller FFN, så skal vi sette oss ned å finne nye kandidater.

 

Mvh,

Kristian Stubberud

Posted in Info fra Avlsråd.