Takk for innsatsen

FFN takker tidligere webredaktør Benjamin Abrahamsen for den flotte jobben han har gjort for foreningen. […]

Info fra nytt avlsråd

På RS ble det valgt inn tre nye representanter for avlsrådet for finskstøver. Det nye […]