Velkommen til Finskstøvertreff og årsmøte

FFN ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte, Finskstøvertreff og utstilling den 24. og 25. juni 2023

Årsmøte, medlemsmøte, treff og utstilling avholdes i år, som tidligere nevnt, på Røde Kors Senteret – Merket og Bjørkestølen Camping.

Årsmøte og medlemsmøte vil skje på Røde Kors Senteret. Utstillingen vil likeledes bli arrangert på dette sted.

FFN-treffet vil bli arrangert på Bjørkestølen Camping. Det er minimalt med avstand mellom Røde Kors Senteret – Merket og Bjørkestølen Camping.

 

Foreløpig program for Årsmøte, medlemsmøte og FFN-treffet:

Fredag 23. juni.

Ankomst Røde Kors Senteret – Merket og Bjørkestølen Camping.

Denne kvelden legger vi ikke opp til noe spesielt program, annet enn at vi kan møtes uformelt.

 

Lørdag 24. juni

Kl 13:00           Årsmøte i FFN på Røde Kors Senteret.

Saksliste og årsmøtepapirer blir lagt ut på Hjemmesiden og FB senest 8. juni.

Kl 15:00           Medlemsmøte på Røde Kors Senteret med følgende innhold.

  • Foredrag om Finskstøverrasens utvikling ved Siv Bentssen. Hun skal likeledes dømme finnene på søndagen
  • Avlsrådet vil være til stede og kan komme med info og svare på spørsmål.
  • Info om igangsatt helseundersøkelse for finskstøverrasen.

Kl 18:00           FFN-treff på Bjørkestølen Camping.

Det jobbes med å få fatt i en som kan tilrettelegge for oss med å få til en skikkelig grillaften. Dette vil vi komme nærmere tilbake til. Blir det dårlig vær har vi telt å kunne være i.

 

Frister i henhold til våre vedtekter:

  1. Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet må være styret i hende senest 20. mai.
  2. Forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato
  3. Påmelding til diverse vandrepremier, diplomer, Årets Hund osv. må sendes styret innen 1. mai.

Forslag til Valgkomiteen sendes: Terje Ouff på E-post: teouf@online.no 

Saker til Styret sendes: styre@finskstoverforeningen.no

 

Overnatting

Bjørkestølen Camping

Hytter

Her har vi avholdt 9 hytter som dere som medlem av FFN kan bestille.

Pris for en 4-manns hytte for helgen er kr. 1 500,- + vask kr 200,-.

Det er lov til å ha med hund på hyttene. Men de må da være plassert i bur. Dersom dere ønsker å dele hytte med andre bestill gjerne samlet. Ved bestilling gi beskjed at det gjelder FFN sin samling og årsmøte denne helgen.

 

Bobil/campingvogn

Bjørkestølen Camping

Her kan vi plassere bobil og campingvogn med mulighet for strøm.

Kontakt Bjørkestølen Camping at dere kommer vedr. dette treffet.

 

Bestilling.

Hjemmeside: www.bjorkestolen.no. Adresse: Fv51 164, 2923 Tisleidalen

Kontaktperson: Lene på telefon 905 96 789 eller på mail  post@bjorkestolen.no.

NB! Siden dette er Sankthanshelgen anmoder vi dere til å bestille så fort som mulig.

 

Røde Kors Senteret – Merket

Rom

Her kan vi ikke ha hunder på rommet. Men overnattingsrom kan bestilles.

Dobbeltrom m/frokost kr. 600,- pr. person for natta

Enkeltrom m/frokost kr. 810,- for natta

Bestilling

Bestilling kan sendes på mail til booking@merket.no. Eller på telefon 613 62 900.

 

Heder & Ære

Påmelding til diverse vandrepremier, diplomer, Årets Hund osv. må sendes styret innen 1.mai 2023 på mail til styre@finskstoverforeningen.no

Se FFN`s websider for detaljer rundt de ulike vandrepremiene, https://www.finskstøverforeningen.no/ Her finnes egne skjema som skal benyttes.

Har du spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med en i styret.

 

Utstilling

Styret i FFN håper så mange som mulig av våre medlemmer også melder på årets utstilling arrangert av Vestoppland Harehundklubb. Til å dømme vår rase har vi fått Siv Bengtssen fra Sverige. En velkjent dommer vi håper vil trekke hundeeiere til å melde på. Det er denne utstilling som FFN vil stille spesielt opp i med bl.a. trekning av en Tracker mellom alle påmeldte finskstøvere. Det vil likeledes bli utdelt deltakerminne til alle som stiller i  Finskstøverrasen.

Buskerud Harehundklubb skal arrangere utstilling på samme sted på lørdagen og her er det anledning til også å melde på denne. Dette på lik linje med Valhallprøva et samarbeid mellom Vestoppland og Buskerud HHK.

Vestoppland Harehundklubb sin utstilling med valpeshow 25.6.2023

Manuell påmeldingsfrist: 11.06.2023. Info: andreoversveen@gmail.com

Buskerud Harehundklubb sin utstilling 24.6.2023

Manuell påmeldingsfrist: 11.6.2023. Info:  rune.briskodden@spenncon.no   

 

Mvh

Styret i FFN           

Posted in Nyheter organisasjon.