Takk for innsatsen

FFN takker tidligere leder Geir Helge Espeseth for jobben han har gjort for foreningen. Geir […]

Nytt avlsråd

På Norske Harehundklubbers forbunds representantskapsmøte 15. august ble det valgt nytt avlsråd for finsk støver. […]

Bidra med stoff!

FFN utvider belønningssystemet for innsendt stoff til medlemsbladet «Finskstøver`n» og FFNs hjemmeside! I mange år […]