Bidra i Finskstøver’n!

Neste utgave av Finskstøver’n har manusfrist 1. mars. Send inn stoff! Det være seg bilder, en jaktopplevelse, prøveresultater, utstillingsresultater eller alt hva hjertet måtte ønske! Gjerne også reine jakthistorier. Bladet blir ikke bedre enn medlemmene selv gjør det til. 

Kontakt redaksjonskomiteen, gjerne pr e-post:

Stener Ruud, Tlf: 91304541, E-post: ste-ruud@online.no

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com

Posted in Nyheter organisasjon.