Finskstøvertreff og årsmøte 2023

Vi er nå gått inn i et nytt år. Og årsmøte og treff skal på vanlig måte arrangeres.

Bjørkestølen

Styret har fastsatt at årsmøte og samling i 2023 skal skje sammen med Vestoppland Harehundklubb sin utstilling på Merket Tisleidalen i Valdres, helgen 23. til 25. juni.

Utstillingen vi foregå på søndag 25. juni. Her har vi skaffet Siv Bengtsson, en svensk dommer som skal dømme finskstøverrasen. Årsmøte og samlingen på lørdag vil finne sted på Røde Kors Senteret – Merket. Samme sted som utstillingen arrangeres.

Buskerud Harehundklubb skal likeledes ha utstilling lørdag den 24. juni på samme sted. Så her har dere mulighet til å få stilt finskstøveren både lørdag og søndag med forskjellig dommer.

Vi ber med dette medlemmene allerede nå sette av denne helgen til et forhåpentligvis fint arrangement hvor vi kan møtes å utveksle resultater, erfaring o.l.

Overnatting har vi ordnet med både på Røde Kors Senteret – Merket og Bjørkestølen Camping. På Røde Kors Senteret kan vi dessverre ikke ha hundene inne på rommet, men det kan vi derimot ha i hyttene på Bjørkestølen Camping.

Årsmøte og medlemsmøte vil skje på Røde Kors Senteret. Samlingen etter dette vil skje på Bjørkestølen Camping. Her vil vi rigge til med servering av grillmat og tilbehør. Vi kommer tilbake til tidspunkter og priser.

Vi vil fremover legge ut mer informasjon på FFN sin hjemmeside og FB som beskriver mer hvordan og til hvem dere kan henvende dere for å få bestilt overnatting. Likeledes legges det opp til et medlemsmøte lørdag 24. juni hvor vi har skaffet meget interessante personer som skal løfte frem finskstøverrasens historie, utvikling fremover og helse.

Så dette tror vi kan bli en meget fin helg hvor alle i Finskstøverforeningen kan samles.

Mvh
Styret i FFN

Merket

 

Posted in Nyheter organisasjon.