Et rop om hjelp fra Valgkomiteen i FFN!

I fjor ble valgkomiteen i FFN «reddet» av Covid-19 og et avlyst Årsmøte, men i år blir det heldigvis Årsmøte med tilhørende valg av styremedlemmer. Også i år har vi viktige posisjoner i FFN`s styre som vi forsøker å fylle, denne gangen er det Leder og Kasserer vi er på jakt etter. Den viktigste egenskapen til et styremedlem er viljen til å gjøre en god jobb for FFN og FFN`s medlemmer. Fokus må alltid ligge på å gjøre en jobb som gavner FFN, klubbens medlemmer og rasen vår, Finsk Støver. Uten et fungerende styre vil ikke foreningen overleve! Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en innsats for at FFN også i framtida skal være en stor og viktig forening om å ta kontakt med en av oss i valgkomiteen. Forslag til gode kandidater tas også imot. I følge FFNs vedtekter skal forslag til kandidater være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før Årsmøtet, det vil si den 17. april. Siden vi ikke har blitt nedringt så langt er vi åpne for forslag også en stund etter denne dato.

Sammen må vi alle ta i et tak for FFN, foreningens framtid er nå helt avhengig av det!

Mvh
Sverre Rinden               90605796   sverrerinden@gmail.com
Stener Ruud                   91304541   ste-ruud@online.no
Terje Ouff                     90050276   teouf@online.no

Posted in Nyheter organisasjon.