Info fra avlsrådet

2018 har vært et meget bra år for finskstøveren, hittil i år har det blir registret 192 i dogweb 10 av disse er import hunder. vi i avlsrådet vil takke alle tispe eier med en meget god innsats, dette trenger vi. det har blitt født 176 valper som har gått igjenomm avlsrådet, vi ligger da på en innavls % på 0,66 og et snitt på 8 valper pr kull. Detter er et sunnhets tegn for rasen, når vi ser innavls % går ned da går kull % opp.
i løpet av november har det kommet inn en del forespurseler, vi håper på at det kommer inn flere i løpet av vinteren.

vi har jobbet en del med å få litt struktur på ting i avlsrådet i år, vi har skaffet oss dropbox som samtlige har tilgang til, dette har gjort jobben mye lettere. dropbox er en nett basert lagrings sky som alle dokumenter blir lagret i. samtlige kan da hente ut info fra samme sted.Da vill all dokumentasjon og informasjon vi får ligge tilgjengelig til en vær tid.
vi har også fått opplæring av benjamin abrahamsen (Webmaster) i en program som heter trello. dette programmet er perfekt for behandlig av forespursler og diskusjon i gruppa. Dette er vi akkurat i start gropa med å bruke men ser meget bra ut.

2018 har vi fått inn en del tilbake meldinger på sykdommer hos finskstøveren, vi ser at finskstøver eiere har blitt veldig flinke med tilbake meldinger. dette er velding viktig skal vi få en best mulig rase i frem tiden. jeg vil si at vi har stort sett en sunn fin rase. i år har vi fått inn et tilfelle av mulig Epilepsi. Det er jo mange år siden vi har fått inn melding om dette. så ca av 300 valper har vi fått 1 tilbake melding på mulig epilepsi. trur det er mange andre raser som sliter mer enn oss. vi hører om hunder som dør av kreft og hunder som har allergi og hunder med voksende hjerte(hjerte feil) å få en 100% frisk rase trur jeg er håpløst men jo mere tilbake meldinger vi får fra dere finskstøver eiere jo mer kan vi forhindre dette i frem tiden, vært fall prøve å få en oversikt.
vi som sitter i avlsrådet er jo bare harejegere vi også, vi sliter med akkurt det samme som alle andre. bikkjer som ikke får ut, banner for at dem ikke klarer å jage og er fornøyde innimellom når hundene presterer. skal vi opprett holde denne beste harehund rasen må vi ha ærlighet det er veldig viktig.

vi i avlsrådet ønsker alle finskstøver eiere en riktig god jul og ett godt nyttår.

Kristian Stubberud
Avlsråd Finskstøver

Posted in Info fra Avlsråd.