Vedtaket fra NKKs Sunnhetsutvalg ang. reg. sperre

Reg. sperre

Presisering av ordlyd/tekst i tilsvarsbrevet og referatet fra NKK » Dersom hund med 32 registrerte avkom blir paret/parer registreres hele kullet som normalt»  Dette er ordlyden i søknaden og vedtaket avviker ikke fra dette. Dersom hund på paringstidspkt har 33 registrerte avkom eller mer, vil ytterligere avkom ikke bli registert.

Posted in Nyheter organisasjon.