Informasjon angående rovdyr/rovdyrskade

 ROVDYRUTVALG

OM UHELLET SKULLE VÆRE UTE.

Det er jaktstart og vi gleder oss til turer i utmarka sammen med jaktkamerater og ikke minst vår firbente venn – jakthunden. Dessverre har noen romantikere påført oss jegere en sterk demper av denne gleden i mange regioner av landet. Faren for rovdyrangrep på hund, spesielt fra ulv, har i mange områder ruinert jegernes kultur opparbeidet gjennom årtier fullstendig. I tillegg er det for tusener av jegere tilført en angst når man slipper hunden.

Og dersom uhellet skulle være ute så er det viktig å kjenne sine muligheter for kompensasjon. Fra Rovdyrutvalget vil vi peke på følgende muligheter. Sørg for å ha en god forsikring for din hund. Vær forberedt på å måtte kontakte Statens naturoppsyn (SNO) dersom uhellet skulle være ute. SNO dokumentasjon er absolutt nødvendig for offentlig erstatning, og nyttig ved forsikringskrav. Orienter deg på hjemmesiden til SNO. Der finner du under ”Rovvilt” i undermeny ”Skadedokumentasjon” alt du trenger å vite. Vi anbefaler å legge inn telefonnummeret til den lokale rovviltkontakten der du skal jakte, gjerne også fylkets rovviltansvarlige. Alt dette finner du på SNO’s hjemmeside under ”Rovvilt” og ”Rovviltansvarlige”.

Meld skade/ tap snarest til ditt forsikringsselskap vedlagt kopi av SNO’s skaderapport.

For dere som er medlemmer i NJFF så eksisterer det en medlemsfordel som kan gi en utbetaling på 5.000 kroner. Det gjelder noen betingelser som dere finner på hjemmesiden til NJFF. Gå til ”Jakthund”, velg ”Ulv og hund” så finner du god informasjon om alt dette.

Vi håper at ingen får bruk for denne informasjonen, og ønsker alle –skitt jakt!

NHKF Rovdyrutvalg

Kåre Holmen (leder), Holmenbyen, 1930 Aurskog              tfn. 93090402, e-mail; kholmen2@online.no

May Britt Aasane Bottegård,                                               tfn. 95885257, e-mail; mba@kongsberg.com

Knut Kjeverud,                                                                                          tfn. 97639368, e-mail; k-da-kje@online.no

Posted in Nyheter organisasjon.