Månedens hund desember 2006. Lauritz av Torderud 19137/04

Lauritz er etter NJCH Tatra 00815/01 til Kolbjørn Grøstad i Ås og NJCH Tex 00216/00 til Dag Inge Bjørkevoll i Hakadal. Lauritz er født 26.2.2004 og er fra et kull der 4 er jaktpremiert. Den siste av 5 mulige går også bra, men må på utstilling først.

Litt om bakgrunnen for drivingen av Lauritz. Jeg går ikke på ”tur” i skogen med mine hunder. De blir tidlig nok skogsvant med skikkelig oppfølging. Alt er fokusert på kvalitetstrening. Prøver å legge tingene til rette for hunden i ung alder. Vær, føreforhold og terreng med god harebestand. Utfordringene kommer tidsnok, og det må vi gi de når tiden er inne for det. Mengde treningen kommer også av seg selv hvis det er det riktige individet.

Lauritz ble drevet veldig forsiktig den første sesongen (6-12 måneder). Fikk 8 slipp før han fylte 1 år. Fordelt på 3 i et lite harehegn og 5 på fjellet. Den andre sesongen (18-24 måneder), var det fokus på ”harapreging”. 31 slipp, derav bare 3 på snø. Her var det 6 i store harehegn, 25 hjemme og på fjellet. Da med flere premieloser. Ingen ”harde” dager. Dette med harehegn er veldig individuelt. Alt med måte er en god leveregel. Samtidig gikk vi på dressurkurs, også på sau og rådyr som han ikke viste noen interesse for. Min erfaring er at det er uheldig å drive unge hunder for hardt og mye på snø. Den forsiktige drivingen er kanskje lett når du sitter med flere hunder. Unghundgranskningen komme kanskje for tidlig for noen. Nå i en alder av vel 2 ½ år, har han 2. AUK på utstilling (stilt en gang) og 2×1ÅP på jaktprøve. I inneværende sesong har han 25 slipp til nå. Det er skutt en hare for han. Inntil nå har jeg bevisst drevet mest på barmark. Som alle andre hunder har Lauritz sine positive og negative sider. De negative går det helt klart å leve med! Helt rolig i hundegården, men ”full” av liv i mange situasjoner. Vil spesielt trekke fram hans store jaktlyst. Evne til uttak. Losføring med stor fart og ”trøkk”, samt kjempe gemytt.
Den ideelle hund? Tja kanskje ikke, men for meg er han mer enn god nok i sin unge alder. Neste sesong vil nok fortelle meg mer.

Posted in Månedens hund.