FINSKSTØVERTREFF OG ÅRSMØTE – Foreløpig info

Styret har fastsatt at årsmøte og samling i 2024 skal skje sammen med Aust Agder HHK og Sørlandet HHK sin utstilling på Hamresanden Camping i Kristiansand, helgen 10. til 12. mai. 

Sørlandets HHK arrangerer utstilling på lørdagen og Aust Agder HHK arrangerer utstilling på søndagen. Dommer er Sophie Aspholm fra Finland og Rune Tyvold. Sophie er blant annet oppdretter av finskstøver. Rune Tyvold dømmer finskstøver på lørdagen og Sophie Aspholm dømmer finskstøver på søndagen.

FFN sin utstilling, med hva det innebærer, blir på søndagen sammen med Aust Agder Harehundklubb.

Årsmøte og samlingen på lørdag vil likeledes finne sted på Hamre Familiecamp, samme sted som begge utstillinger vil bli arrangert. 

Vi ber med dette medlemmene allerede nå sette av denne helgen til et forhåpentligvis fint arrangement.

Vi vil fremover legge ut mer informasjon på FFN sin hjemmeside og FB som beskriver mer hvordan og til hvem dere kan henvende dere for å få bestilt overnatting. Likeledes legges det opp til et medlemsmøte på lørdagen. 

Så dette tror vi kan bli en meget fin helg hvor alle i Finskstøverforeningen kan samles.

Mvh
Styret i FFN

 

Foto: Hamre Familiecamping

Posted in Nyheter organisasjon.