Forberedelse til «Finskstøvermøte» – referat

Møtereferat fra 24.03.2022, Forberedelse til «Finskstøvermøte»

Til stede på Messenger: Vidar Hagen, Knut Kjeverud, Terje Ouff, Tom Erik Skjærstein, Stener Ruud.

Knut Kjeverud ønsket alle velkommen. Møtets mandat er å planlegge et «Finskstøvermøte» senere i vår. Møtet startet med at alle møtedeltagere presenterte seg selv.

Møtets mandat er å bestemme sted, tid, agenda og deltagere for et «Finskstøvermøte» senere i vår. Møtet skal ta opp avlsspørsmål, viktige ting om rasen, hva FFN skal konsentrere seg om, sykdommer, medlemstall i FFN, HD spørsmålet og andre viktige temaer.

Sted og dato for Finskstøvermøtet:
Sted: Vidar Hagen og Tom Erik Skjærstein finner sted.
Dato: Søndag 26.juni 2022 kl. 11:00 – 15:00

 • Deltagere på Finskstøvermøtet:
  Avlsrådet for Finsk Støver.
  Styret i FFN.
  Veterinær Guro Byfuglien forespørres av Tom Erik Skjærstein om å være med på møtet.
  Alle medlemmer i FFN inviteres til møtet.
 • Agenda for Finskstøvermøtet:
  Foredrag av Veterinær.
  Sykdommer på Finsk Støver. Hvor er vi og hva gjør vi videre?
  HD spørsmålet. Hva bør vi gjøre videre?
  Ordet er fritt. Spørsmål til veterinær.
  Hvordan øke medlemstallet i FFN?
  Hvordan sikre genetisk variasjon også i framtida?

Neste møte: 20.april kl. 19:00

Stener Ruud
referent

Posted in Nyheter organisasjon.