INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FFN

Året 2020 har vært et litt spesielt år for FFN. På grunn av den Pandemi som traff landet tidlig på året har vi i 2020 blant annet ikke kunne avholde vår tradisjonelle samling og årsmøte. Et årsmøte som skulle vært avholdt på Hamre Camping i Kristiansand. 2021 ser pr. dato ikke noe bedre ut og vi må forholde oss til de restriksjoner som myndighetene pålegger oss.

I den forbindelse innkaller vi til et digitalt årsmøte med dagsorden som vist under. Skisse på hvordan dette årsmøte skal foregå og frister vi må forholde oss til iht ringens lover vil fremgå på følgende måte:

DATO/FRISTER HVA SKJER  – TILBAKEMELDINGER
 • 26. mars
Innkalling og info på hvordan dette årsmøte gjennomføres legges ut på hjemmesiden, FB og vårt blad Finskstøver’n.
 • Innen 17. april
Forslag på saker som medlemmene ønsker behandlet må sendes FFN sin sekretær på mail ffnstyre@gmail.com.
 • 8. mai
Sakspapirer med vedlegg legges ut på hjemmesiden og FB.
 • Innen 23.mai
  kl 12:00
Tilbakemeldinger rundt årsmøtesakene, som beskrevet i utsendt
info, sendes FFN sin sekretær på mail ffnstyre@gmail.com.

Løpende og utfyllende informasjon vil bli lagt ut på FFN sin Hjemmeside og FB etter hvert som prosessen skrider frem.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av møteinnkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Styrets Årsberetning for 2020
 5. Regnskap m/revisjonsberetning for 2020
 6. Budsjett 2021
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Selv om dette blir et litt annet årsmøte håper styre at denne prosess gir medlemmene god innsikt i året som har gått.

NB! Husk at forslag på saker som medlemmene ønsker behandlet må sendes FFN sin sekretær på mail ffnstyre@gmail.com innen 17. april 2021.

Styret i FFN 

Posted in Nyheter aktiviteter, Nyheter organisasjon.