Julehilsen fra styret!

Året 2020 går mot sin slutt. Og vi går snart inn i julehelgen med hva det bringer med seg av juleribbe og julegaver.

Som vi alle er kjent med er Norge, som resten av verden rammet av en Corona epidemi. De restriksjoner som er satt fra myndighetenes side har vi måtte følge. Dette har vært krevende på forskjellige måter, enten det gjelder jobb eller andre forhold. Dette har også fått konsekvenser for FFN sine aktiviteter. Høstens Rasemesterskap og nå ordinært Norkilpa måtte avlyses. Andre større prøver som DM og NM måtte likeledes avlyses. Dette er selvfølgelig bagateller sett i forhold til hva som ellers kunne skje. Men en ting har vi hatt mulighet til og det er å være på skogen med våre håpefulle. Så vårt håp er at så mange som mulig melder seg på den reduserte Norkilpa vi har lagt opp til.

Vi står fremfor et nytt år og ingen kan vel med sikkerhet si når vi får kontroll på denne Corona epidemi. Men la oss håpe at når vaksine kommer så vil en sakte men sikkert komme over i normale forhold.

Så da er det snart bare å ta en velfortjent juleferie og krysse fingrene for gode resultater også i 2021, både på jakt og på prøve og utstilling.

Styret i FFN vil ønske alle i Finskstøverforeningen en riktig God Jul og et Godt Nyttår og takke for det året som er gått.

Styret i FFN

Posted in Nyheter organisasjon.