Norkilpa 2021

Norkilpa 2021 skulle som nevnt tidligere vært arrangert sammen med Aust-Agder Harehundklubb på Pan Garden, tidligere Pan Hotell i Åmli, den 16-17/1-2021.

Et vel kjent plass til hovedkvarter som sikkert mange har vært på tidligere prøver. Femten av de beste Finskstøverne i landet skulle her kunne kjempe om å bli Norkilpa mester 2020. På denne prøva var det også veldig spennende om hvem som ville ta de fire første plassene, for disse kvalifiserer seg til Nordisk rasemesterskap neste år. Hvilket land som skal arrangere rasemesterskap i 2021 er enda ikke bestemt. Dette grunnet i at Norge måtte avlyse sitt arrangement i 2019.

Som vi alle er kjent med er Norge, som resten av verden rammet av en Corona epidemi. De restriksjoner som er satt fra myndighetenes side må vi som alle andre følge. Det har vært en løpende dialog med AAHK som skulle være teknisk arrangør av Norkilpa 16. – 17 januar 2021. AAHK hadde et styremøte 05.11.20 der de diskuterte dette og ble enige om å holde dialogen med FFN. I ettertid har vi hatt løpende samtaler med Gunnar Kristiansen, leder i  AAHK. Dette er selvfølgelig et dilemma for både de og oss. Men vi er sammen kommet til følgende:

Det har vært en oppblomstring av Covit-19 den senere tid. Noe som har resultert i at de større byer har måtte gå til det skritt å innføre meget strenge regler for hvorledes vi skal forholde oss for å redusere spredningen. Vi er likeledes anmodet fra Myndighetenes side at minst mulig reise innenlands i denne periode. Håpet er at en skal få slått dette ned slik at julen 2020 kan feires på en mest mulig normal måte. Og dere kjenner helt sikkert til andre restriksjoner og anmodninger som er kommet. Om dette vil vedvare ut i 2021 er det vel ingen som kan si noe om. Men mange av de som jobber med dette på landsplan er vel kommet til den konklusjon at en må forvente at mye av 2021 vil gå med til å få nødvendig kontroll på viruset. Om det i det hele tatt vil bli arrangert noe Nordisk Rasemesterskap høsten 2021 er enda ikke avklart. Sammen er en da kommet til den konklusjon at en ordinær EP-prøve i Aust Agder i januar måned ikke lar seg gjennomføre.

For å få tatt ut de 4 hunder som eventuelt skal representere Norge i neste Nordisk Mesterskap har styre i FFN vedtatt i styremøte 7. desember at vi gjennomfører en 1 dages Åpen prøve sammen med de enkelte klubber. I korte trekk gjøres dette på følgende måte:

 1. Det åpnes for en forhåndspåmelding på mailadr: k-da-kje@live.no til FFN v/Knut Kjeverud innen bestemt 06.01.2021

Følgende oppgis i mailen:

  1. Navn og adresse på hundeeier:
  2. Navn og tittel på hund:
  3. Regnr på hund:
  4. Telefonnr:
  5. Mailadr:
 1. Umiddelbart etter den 6.1.2021 tar FFN ut de 15 kvalifiserte hundene og tilbakemelder til aktuell hundeeier hvem som har blitt med.

Følgende uttaksregler gjelder:

  1. NJ(D)CH, eller hund som er kvalifisert til NJ(D)CH, yngre enn 9 år på prøvedagen. Hvis flere enn 15 hunder er påmeldt rangeres eldre foran yngre.
  2. Hunder som mangler 1. premie i ÅP på barmark for å oppnå NJ(D)CH/hunder med 2 x 1. premie ÅP i Norge på hare. Rangering som ved vanlig EP, dvs. yngre rangeres foran eldre.
  3. Hunder med 1 x 1. premie ÅP på hare i Norge. Yngre rangeres foran eldre.
  4. NJ(D)CH 9 år eller eldre. Yngre rangeres foran eldre.
 1. Den enkelte hundeeier melder så på sin hund på åpen prøve og avtaler dommer med sin klubb, eller nærliggende klubb, for å gå ut på prøve lørdag 23. Januar 2021.
 2. Hundeeier betaler den startavgift den enkelte klubb har fastsatt for sine ÅP prøver.
 3. Kobling mellom hundeier og dommer skjer i god tid før prøvedato.
 4. Hundeeier kontakter prøve koordinator Knut Kjeverud slik at dommer og terreng er kjent.
 5. Uttakskriterien blir slik at resultatet på kritikkskjemaet som dommeren har dømt den aktuelle dagen blir stående som vår uttakskriterie, hvis eventuelt resultat skulle forandres senere i et dommer møte så har vårt uttak ikke tilbakevirkende kraft.

Etter prøven er gjennomført vil FFN stå for følgende:

 1. Etter at prøven gjennomført (Samme dag) skal det sendes en kopi av Jakt/skogsprotokollen til FFN for videre registrering og premiering for Norkilpa. De 4 beste hundene går videre til Nordisk rasemesterskap.
 2. Dette gjøres på mail eller SMS med vedlagt bilde av dommerpapirene til Knut Kjeverud.
 3. FFN tilbakemelder resultatet til den enkelte hundeeier med hensyn til hvilke hunder som gjennom denne løsning er tatt ut til å representere Norge i kommende Rasemesterskap.
 4. FFN setter opp resultatliste over de hunder som har vært ute på denne litt reduserte Norkilpa prøve.

FFN vil følge opp med løpende og nødvendig informasjon direkte til den uttatte hundeier. Likeledes vil vi benytte hjemmesiden vår https://www.finskstøverforeningen.no/ og FB til å få ut så mye informasjon som vi kan til enhver tid.

Prøvekoordinator er:
Knut Kjeverud.

Han nås enten på mail: k-da-kje@live.no eller på telefon 976 39 368.

Styret håper denne løsning vil være bedre enn å ikke foreta et uttak til RM, dersom RM vil bli gjennomført i 2021. Denne løsning vil bli lik for hvor du enn er i landet, med kort reiseavstand til sin egen klubb. Så meld dere på, i første omgang innen 06.01.2021, til Knut Kjeverud på mail: k-da-kje@live.no med de opplysninger som er nevnt ovenfor.

Husk opplysninger om hund og eier i påmelding.

 

 Mvh Styret i FFN           

Posted in Norkilpa, Nyheter organisasjon.