Nye priser for annonsering i vårt medlemsblad Finskstøver`n

Styret ønsker å trekke til oss flere annonsører og har i den forbindelse satt ned prisene på annonser i vært medlemsblad.

De nye prisene er:
Kr 250,- for kvart side
Kr 500,- for halv side
Kr 1.000,- for helside 
Kr 1.500,- for hovedsponsor

Håper flere vil se nytten av å annonsere i vært medlemsblad. Dersom du som medlem kan skaffe en ny annonsør vil vi sette pris på det.

Styret i FFN

Posted in Nyheter organisasjon.