Månedens hund mars 2019. Topi og Essi

Topi: NO43654/14
Essi: NO43655/14
Mor: NO41616/11 Tatra
Far: NO38222/09 Harefallet’s Ekko
Oppdretter: Per Ivar Ormestad
 
Høsten 2013 dømte jeg Tatra til Per Ivar Ormestad på Ep prøva i Østerdalen. Jeg likte det jeg hørte og så. Dermed ble en valp bestilt med forbehold om valg av hannhund.
Våren 2014 kunne jeg hente valp etter xx NO41616/11 Tatra og xxx Harefallet’s Ekko til Sverre Rinden. Det ble ikke en valp, men to; NO43655/14 Essi og nå xxx NO43654/14 Topi.
Begge hundene jaget hare ved 5 måneders alder. Topi  jaget timesloser allerede 6 måneder gammel. 22 måneder gammel fikk hun 2×1 i åp.
Topi har 2×0 og 4×1 åp på snø. På barmark har hun 2×0 1×3 1×2 åp og 1×2 ep 1×1 ep.
Hun har9 excellent med ck/cert og en Bir på utstilling.
Essi utviklet seg jevnt og trut. Ved 3 års alder ble hun stilt 2 ganger på jaktprøve med 1×3 og 1×1 åp som resultat.På utstilling har hun excellent.Essi har aldri fått trekk på hvitfargen sin.
Jeg vil spesielt framheve mål/målbruk og losføring  på disse hundene.
Begge er 100% ærlige og er naturlig kløvdyrren. Gemyttet er rolig og behagelig både inne og ute.
Så langt er det 6 jaktpremierte i dette kullet. Av disse en norsk og en svensk dobbelchampion. Skal jeg si noe negativt kunne Topi hatt et større søk men jeg framelsker også kontakt i hundene mine så kanskje derfor mer kontakt og kortere søk. Essi har forøvrig meget bra søk .
 
Finskstøverhilsen fra Arne Knut Nytrøen
Posted in Månedens hund.