Info fra avlsrådet

Året 2018 ser ut som det blir født mange valper, med mye forskjellige kombinasjoner.

Vi i avlsrådet har behandlet 50 forespørsler hittil i 2018. med 22 fødte kull og snitt på innavlsprosent på 0,66% og en snitt på 8 fødte valper pr kull. Må vi si at dette blir et bra år for Finskstøven i Norge. Dette tyder på at vi har mange dyktige oppdretter, vi håper alle blir kvitt valpene utover høsten for dere som sitter igjen med valper.

Hittil i 2018 er det født 175 valper igjennom avlsrådet.

 Til dere som sitter igjen med valper ta gjerne kontakt med avlsrådet.

Vi har planer om å ta en runde med sæd tapping av noen hannhunder føre jakta starter. Mer info kommer når alt det formelle ligger klart.

Vi tar gjerne imot innspill på forslag til hannhunder vi burde tappe videre frem over.

Vi har også fokus på at hannhundlisten er godt oppdatert og at ataxi listene blir fulgt opp så dette kan vært til hjelp for andre.

Nå har det kommet ut et skjema som er til oppdretter som har hatt kull, avlsrådet for finskstøver ønsker at oppdrettere gir god tilbakemelding på fødte valpekull. Skjemaet fylles ut elektronisk, og sendes direkte inn til oss i avlsrådet. Skjemaet finnes på vår hjemmeside under menyen Avlsråd – Skjemaer – Tilbakemelding valpekull.

Visst det er noe dere finskstøver eiere lurer på og vil informere avlsrådet om er det bare å ta kontakt vi tar imot all info, dette er viktig i forhold til at vi kan danne oss et bilde av helheten i rasen, så er det bare en bagatell så ta kontakt med oss, all info er viktig.

 

Avlsrådet Finskstøver

Posted in Info fra Avlsråd.