Innkalling til årsmøte i FFN

Styret i FFN har gleden av å invitere alle våre medlemmer til Årsmøte lørdag den 26.mai 2018 kl. 13:00. Årsmøtet avholdes på Lampeland Hotell.

 

Dagsorden:

 1. Åpning
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent, 2 personer til å underskrive protokollen og tellekorps
  6. Styrets Årsberetning
  7. Regnskap og budsjett
  8. Fastsettelse av medlemskontingent
  9. Innkomne forslag
  10. Valg
  11. Neste års aktiviteter.

 

Innkomne forslag til Årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest 20.april 2018.

Forslag til kandidater til de ulike vervene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 20.april 2018. Påmelding til diverse vandrepremier, Årets Hund osv. må sendes styret innen 1.mai.2018. Se FFN`s webside for detaljer rundt de ulike vandrepremiene.

Utdeling av diplomer, vandrepremier osv. vil bli foretatt umiddelbart etter at Årsmøtet er formelt avsluttet.

 

I henhold til FFNs vedtekter vil følgende dokumenter legges ut på vår hjemmeside minimum 3 uker før årsmøtet:

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet

 

Årsmøtet i FFN er selvfølgelig et alkoholfritt arrangement.

 

Velkommen!

 

Mvh styret i FFN 

ffnstyre@gmail.com

Posted in Nyheter aktiviteter, Nyheter organisasjon.