Innmelding i Finskstøverforeningen Norge

Nye medlemmer som melder seg inn i FFN etter 1. oktober 2017 vil få medlemskapet til kr. 175,- for resten av året. Medlemsbladet Finskstøver’n nr. 2 for 2017 vil selvfølgelig være inkludert i denne prisen

Hilsen

Styret i FFN

Posted in Nyheter organisasjon.