Nytt fra Finland og Sverige

Aktuellt

                           Text Göran Elenius och Kaj Ikola

 

Årets skolningstema behandlar användning av positionspejl (gps) som hjälpmedel vid bedömning under drevprov Ajok (harprov) / Keaj (rävprov) 2015.

     Ändringar i AJOK och KEAJ allmänna direktiv.

AJOK allmänna direktiv 3.5 Drev och KEAJ allmänna direktiv 3.5 Drevarbetstid.

P.gr. av förhållandena eller av andra orsaker kan drevet avancera ur hörhåll, då kan man vid behov följa drevet med hjälp av positionspejl. Från positionspejlen lyssnat och konstaterat drev tecknas på skogskortet som tandat streck och godkänns som drev efter att prisdomarna till alla delar har kunnat bedöma hunden under provomgången och att positionspejlen har konstaterats tillförlitlig.

Positionspejlens användning som hjälp vid bedömning på drevprov/rävdrevprov.

Allmänt:

Domargruppen skall sträva till att i förstahand kunna följa hundens arbete så att inga hjälpmedel behövs användas under bedömningen. Positionspejlen hjälper domargruppen att få kontakt med hunden så att provgruppen kan förförflytta sig närmare drevet.

För att använda positionspejl som stöd vid bedömningen under provet förutsätter det att åtminstone en av domarna är insatt i pejlens funktion och kan använda denna. Prisdomaren skall själv kunna konstatera händelserna från pejlen. Före löskopplingen av hunden skall hundföraren besluta om positionspejl skall användas eller inte som hjälp vid bedömningen. Om positionspejl används som hjälpmedel sker detta enligt domarnas beslut. Användning av positionspejl antecknas på bedömnings kortet. Positionspejl används som hjälpmedel vid bedömning av hundens sök och skall, samt i särskilda fall vid förföljning av drev. Vid bedömning av söket kan man konstatera sökets vidd och när hunden funnit nattslag. Som stöd vid bedömning av hundens skall kan man konstatera dess hörbarhet. Man bör dock beakta vindens riktning, terrängens beskaffenhet och typ av skog och dess täthet och eventuellt om det finns snö i träden. Händelserna bör konstateras i terrängen utan hjälpmedel.

Drevets uppföljning via positionspejl.

Domargruppen skall före löskoppling konstatera att det angivna telefonnumret går ihop med prov-

hundens pejlhalsband genom att ringa upp hunden. Domargruppen skall på alla sätt sträva till att placera sig så strategiskt som möjligt i provområdet för att höra båda omgångarnas drev, samt följa hundens prestationer utan hjälp av positionspejlen.

Ifall att drevet p.g.a. väderlek eller av andra omständigheter går ur hörhåll kan man ringa hundens

positionspejl. Domaren lyssnar på drevet från telefonen och gör anteckningar i bedömningskortet. Domargruppen gör noggranna anteckningar i bedömningskortet om drev som har hörts från telefonen.

Som drev godkänns inte skall från positionspejlens skallindikator eller skallräknare. Ifall man inte har hört drevet under hela provomgången (120 minuter) utan att ringa till positionspejlen godkänns inte detta som drev. Den förflutna tiden räknas som söktid.

Posted in Nytt fra Finland og Sverige.