Informasjon fra Avlsrådet

Avlsrådet behandlet i avlssesongen 2014. 31 parringsforespørsler. 29 av disse ble anbefalt og 2 ikke anbefalt.

Utførte parringer var 22.Antall kull ble 19. Antall fødte valper 129.Herav 7 døde eller dødfødt.Gjennomsnitt kullstørrelse 6,78.
Anvendte hanner var 17.Gjennomsnittsalder på hanner og tisper var 5år.
Høyeste innavlsprosent 3,38 og laveste 0.Gjennomsnitt innavlsprosent var 0,87.
Totalt ble det registrert 168 Finsk støvere i 2014. Av antall registrerte valper ble 72,6% behandlet av avlsrådet.
Avlssesongen 2015 viser at det til dd. 30.06.15 er født 112 valper som er behandlet av avlsrådet.
Herav er det født 18 valper i Sverige.

Avlsrådet for Finsk støver
Per Sandåker

Posted in Info fra Avlsråd.