Møte Avlsrådet 16.05.2015

Per Sandåker er leder i avlsråd.
Per Kristiansen er Nestleder
Arnfinn Kristiansen er Styremedlem/Kasserer
Kristian Stubberud er Varamedlem. 

·         Hannhund liste.
Avlsrådet går inn for den nye hannhund lista, den er enklere å oppdatere og enklere å lese. De tilbake meldingene vi har fått har kun vært positive til den nye lista.

·         Avlsnemd
-Hannhundliste.
-Unghundgranskning (enklere versjon) (webløsning)
-Få inn en person som har interesser i finskstøver og revejakt. Vi trenger en person som kan gi råd til folk om Revejakt med finskstøver. (linjer, hvor får man tak i revehund osv..)

·         Avlsrådet ser nødvendig het med avlsnemda, nemda er et viktig bindeledd mellom råd og FFN.

·         Nedfrysning av sæd.
-Ta vare på linjer som er på vei ut. Jobbe mot hvordan vi kan gjennom føre dette. Lar dette seg gjøre? 
Er det mulig med ett felles sæd prosjekt? hvem hannhund? Hvem betaler? Dette er noe vi må lage en god plan på i frem tiden. 
Avlsrådet jobber videre mot registreringssperre opp imot NKK, denne saken skal opp i NKK til høsten.

INFORMASJON OM PLANLAGT REGISTRERINGSSPERRE
Avlsrådet ønsker å innføre registreringssperre når antall avkom etter en og samme hund overstiger 32 valper. Det vil i praksis si at dersom en hund blir parret/parrer når den har registrert flere enn 32 valper fra før, så vil ikke kullet bli registrert. Dersom en hund har 32 registrerte avkom eller færre når den blir parret/parrer, registreres hele kullet.

Eksempel: Har hunden 32 valper registrert etter seg og får et nytt kull vil samtlige valper i neste kull (eks 8 valper) bli registrert som normalt. 
Det vil altså alltid bli registrert hele kull når ikke grensen på mer enn 32 er nådd. (Tallet 32 utgjør 20% av 160 som er gjennomsnittlig registreringstall siste fem år fra 2010 til og med 2014)

Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Importerte hunder som er født etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, vil ikke bli registrert. 

Mvh
Avlsrådet for Finsk støver

Posted in Info fra Avlsråd.