Avlsrådets søknad om registreringssperre for Finskstøver

Styret i FFN mottok i oktober 2014 en mail fra avlsrådet for Finskstøver der avlsrådet ønsket styrets støtte til en søknad om registreringssperre for Finskstøver. Mailen ble mottatt rett etter et styremøte, og ble derfor behandlet via mail mellom styremedlemmene.

 Bakgrunnen for at avlsrådet ønsket å søke NHKF og NKK om registreringssperre var å sikre fortsatt genetisk variasjon i en synkende populasjon av Finskstøver. Registreringssperren er foreslått satt til 20% av årlig valpeproduksjon. Dette er en noe høyere prosentsats enn man har i Sverige (18%) og i Finland (10%) hvor registreringssperre allerede er innført. I følge de siste beregninger vil da grensen i Norge ligge på ca 32 valper. Hvis en hanhund allerede har 30 valper etter seg kan den fint ha et kull til, og alle disse valpene blir selvfølgelig registrert på vanlig måte uavhengig av hvor stort dette kullet blir.

Sperren vil kun gjelde om en hanhund allerede har flere enn 32 avkom etter seg fra før.

I praksis betyr dette at en hanhund kan ha 4-5 kull med dagens gjennomsnittlige kullstørrelse og registreringstall.

 Styret i FFN valgte å støtte avlsrådets søknad, men med noen forutsetninger.

Styrets svarmail til avlsrådet er gjengitt i sin helhet nedenfor:

 

Hei

 Finskstøverforeningen Norge har mottatt en forespørsel fra Avlsrådet for Finskstøver om å støtte deres søknad til NHKF og NKK om registreringssperre.

Sperren er foreslått satt til 20% av årspopulasjonen, med dagens registreringstall vil det si 30 valper.

 FFN forutsetter at denne søknaden er grundig drøftet i Avlsrådet og kommer på bakgrunn av råd fra landets beste genetiske ekspertise.

Både i Sverige og Finland har man også sett seg nødt til å innføre registreringssperre.

Intensjonene med å innføre et slikt drastisk tiltak er gode, vi vil derfor støtte Avlsrådet sin søknad.

 Av de hanhundene som heretter vil kunne berøres av registreringssperren må man regne med at det finnes noen veldig gode nedarvere.

Styret i FFN vil derfor sterkt anmode Avlsrådet om å fryse ned sæd fra de mest interessante hanhundene som berøres av dette.

 

Mvh

Styret i FFN

 

Avlsrådets søknad skal behandles i RS-møtet på Gardermoen i april 2015 av representanter for landets harehundklubber. På dette møtet har som kjent ikke FFN eller andre raseringer stemmerett.

 Styret i FFN ønsker å minne alle medlemmer om at informasjon fra avlsrådet for Finskstøver er en del av programmet på årets FFN-treff på Malungen 13.-14. juni 2015. Der vil det bli muligheter for alle å høre mer om avlsrådets arbeid, og vi forventer gode diskusjoner.

 På bakgrunn av de diskusjonene som har oppstått på sosiale medier den siste tiden ser vi i styret at det kunne vært fornuftig å legge ut et eget infoskriv om denne saken på vår web-side på et tidligere stadium. Det ville sannsynligvis oppklart noen misforståelser. Vår støtte til avlsrådets søknad er kun gjort med rasens beste i tankene.

 Mvh Styret i FFN

Posted in Info fra Avlsråd, Nyheter organisasjon.