Stormoens Stella

NO36613/13 Stormoens Stella. Exc UK – 1UKK – CK Stilte begge dager og en av de som faktisk fik helt lik bedømming begge dager på Biri!