Oversikt over antall Finske støvere som har oppnådd championat siden 1995 og frem til 2014

En oversikt over antall Finske støvere som har oppnådd championat siden 1995 og frem til 2013
Totalt er det oppnådd 15 
Nordisk Jakt Champion – 6 Nordisk Utstilling Champion – 524 Norsk Jakt Champion og 251 Norsk Utstilling Champion siden 1995.

43 Nye Norske Championer 2014
29 Norsk Jakt Champion – 14 Norsk Jakt Champion

46 Nye Norske Championer 2013
1 Nordisk Jakt Champion -27 Norsk Jakt Champion – 18 Norsk Utstilling Champion

41 Nye Norske Championer 2012
 
1 Nordisk Jakt Champion -22 Norsk Jakt Champion – 18 Norsk Utstilling Champion

35 Nye Norske Championer 2011
23 Norsk Jakt Champion – 12 Norsk Utstilling Champion

43 Nye Norske Championer 2010
29 Norsk Jakt Champion – 14 Norsk Utstilling Champion

48 Nye Norske Championer 2009
 3 Nordisk Jakt Champion – 27 Norsk Jakt Champion – 18 Norsk Utstilling Champion

52 Nye Norske Championer 2008
1 Nordisk Jakt Champion – 34 Norsk Jakt Champion – 17 Norsk Utstilling Champion

55 Nye Norske Championer 2007
2 Nordisk Jakt Champion – 1 Nordisk Utstilling Champion – 33 Norsk Jakt Champion – 19 Norsk Utstilling Champion

34 Nye Norske Championer 2006
2 Nordisk Jakt Champion – 1 Nordisk Utstilling Champion – 23 Norsk Jakt Champion – 8 Norsk Utstilling Champion

 57 Nye Norske Championer 2005
1 Nordisk Utstilling Champion – 39 Norsk Jakt Champion – 17 Norsk Utstilling Champion

46 Nye Norske Championer 2004
1 Nordisk Utstilling Champion – 31 Norsk Jakt Champion – 14 Norsk Utstilling Champion

40 Nye Norske Championer 2003
1 Nordisk jakt Champion – 1 Nordisk Utstilling Champion – 27 Norsk Jakt Champion – 11 Norsk Utstilling Champion

55 Nye Norske Championer 2002
1 Nordisk jakt Champion – 45 Norsk Jakt Champion – 9 Norsk Utstilling Champion

27 Nye Norske Championer 2001
1 Nordisk jakt Champion – 1 Nordisk Utstilling Champion – 15 Norsk Jakt Champion – 10 Norsk Utstilling Champion

30 Nye Norske Championer 2000
21 Norsk Jakt Champion – 9 Norsk Utstilling Champion

43 Nye Norske Championer 1999
1 Nordisk jakt Champion – 29 Norsk Jakt Champion – 13 Norsk Utstilling Champion

31 Nye Norske Championer 1998
1 Nordisk jakt Champion – 21 Norsk Jakt Champion – 9 Norsk Utstilling Champion

40 Nye Norske Championer 1997
31 Norsk Jakt Champion – 9 Norsk Utstilling Champion

34 Nye Norske Championer 1996
19 Norsk Jakt Champion – 15 Norsk Utstilling Champion

39 Nye Norske Championer 1995
28 Norsk Jakt Champion – 11 Norsk Utstilling Champion

Posted in Nyheter organisasjon.