Informasjon fra valpeformidler

Hei, alle som skal anskaffe eller oppdrette Finskstøver valper i Norge 2014/15.

 
Oppgaven min, er om ønskelig og opplyse/formidle hvor det er mulig og Kjøpe /Tinge valper som enten går gjennom Rasens Avelsråd eller utenom . 
Som kjent er det mange som planlegger valpe kjøpet i god tid, mens andre vil ha ny valp samme dag henvendelsen kommer. 
For og  utføre dette oppdraget på en best mulig måte må det foreligge nødvendige Opplysninger fra Rasens Oppdrettere : 
 
* Navn / Adresse /  Tlf. / Evt. E-post .  på Oppderetter.
* Kull gjennom Avel`s Rådet / Utenom Avelsrådet.
* Tispen`s navn og Reg. nr. ( Eventuelt Tittler)
*  Hanne`s navn og Reg. nr ( Eventuelt Tittler) så fremt dette er avklart.
* Når forventes valping / når ble valpene født.
Andre opplysninger :
* Når Født : Antall ledige Hann/Tispe valper.   Bør rapporteres jevnlig, samt når alle er solgt.
 
Valpeformidlers oppgave er og være nøytral og uten ansvar for oppgitte opplysninger. 
Kun opplyse hvor man kan finne Uts./Prøve Res.Stamtavler om respektive  hunder samt. hvor man kan finne valpe annonser skulle man ønske og ta valp fra Sverige/ Finland. 
 
Med vennlig hilsen 
Vidar Hagen
tlf 959 73017  
mail. astridh_hagen@hotmail.com
Posted in Info fra Avlsråd.