Sørlandets Harehundklubb sin utstilling 6. mai 2012

Utstillings plassen var Hamresanden der der det totalt stilte 92 hunder som fordelte seg over 9 raser. Finsk Støveren stilte med i alt 17 stykker. I Unghund Klasse hannhund 4 stk. Unghund Klasse tispe1 stk.. Brukshund Klasse hannhund 3 stk.. 
Brukshund Klasse tispe 3 stk.. Juniorklasse tispe 2 stk.. Åpen Klasse tispe 4 stk.
I ring 2 var det Arnstein Hagen som tok seg av dømming av støvere sammen med Anne Buvik som som gikk som dommeraspirant for Finsk Støvere og Hamilton. Ringsekretær var Signe Eldor og skriver Gunn Reinertsen.
!0 av de stilte Finsk Støvere oppnådde å få tildelt Excellent.
Åpen Klasse tispe oppnådde Hilly S23265/2009 til Jan Ove Røysland. Ex – CK – 1 Konk.- 1 BTK – CERT og BIR.
Brukshund Klasse hannhund oppnådde Rg-Mikke No40430/10 til Rune Gjengedal og Anders Hodnemyr Ex – 1 Konk.- 1 BHK – CK – CERT og BIM
Juniorklasse tispe oppnådde Jm-Topsi No53438/11 til Jan Magne Galdal.  Ex.- CK og 2 Konk.
Brukshund Klasse tispe oppnådde Zita No36634/10 til Steinar Grimestad.  Ex – CK – 1 Konk – 3 BTK – RES. CERT.

Posted in Utstillinger.