Informasjon fra Avelsrådet. 23.08.2011

Norsk Harehundklubbers forbund har pålagt avelsrådene og sende tilbakemelding om parringer på et nytt skjema som er utarbeidet av forbundet. Dette skal være innraportert innen utgangen av året.

Derfor er det veldig viktig at de som har fått anbefaling fra avelsrådet om parring på si tispe innraportere dette så snart det er født valper(husk kjønnsfordeling), antall dødfødte valper, eller at tispa var tom.
Dette kan, som det gjøres i dag, innraporteres til valpeformidler, så vi i rådet kan hente det derfra.

For Avelsrådet
Erik Bekkelund
Sekretær

Posted in Info fra Avlsråd.