utstillingen på jakt og fiskedagene på Elverum 13-14 august 2011

Det stilte 13 Finskstøver til start for dommer Vigdis Nymark. 1 stk. Junior hann, 2 stk. Unghund hann, 1 stk. Åpen hann,
2 stk. Brukshund hann 1 stk. Champion hann. 3 stk. Åpen tispe og 3 stk. Brukshund tispe. Det ble ikke utdelt Cert til noen Finner.

Det ble delt ut 6 – EX.  2 – VG. 1 – G.  2 – S. og 2 – 0.
Posted in Utstillinger.