Etterlysning fra Avlsrådet

ETTERLYSNING !

Avelsrådet etterlyser hannhunder som vi vil ha inn på vår hannhundliste.

Alle som har hannhunder, spesielt yngre hanner, som har oppnådd minst 1 pr på prøve i Norge.

Noe eldre hanner som har gått fram på prøve er også av inntresse.

Avelsesongen begynner snart for fullt, så det er viktig at de som har aktuelle hanner reagerer raskt.

Avelsrådet vil da fortløpende vurdere disse hundene inn på lista.

Avelsrådet har bestemt at ingen av de som nå står på lista blir strøket inntil videre, men  vis det er noe som er feil med noen av disse så gji avelsrådet beskjed om det.

Som de fleste er kjent med har vi et blodprosjekt på gang.

Det er derfor ønskelig at alle som skal brukes i aveln (også tisper) tar en test på hunden sin, spesielt rettet mot sykdommen Ataksi.

Avelsrådet og FFN er behjelpelig med og skaffe prøveglass fra Finland.

ETTERLYSNING 2.

Avlsrådet for Finsk støver etterlyser alle Finsk støvere med ”gamle” Norske stammer i sin Finsk støver. Disse er interessante for Finland og for oss. Sitter du på en hund med ”minst” mulig Finsk og mest mulig ”Norsk” blod i seg, er det fint om du kontakter oss.

Med vennlig hilsen, avlsrådet for Finskstøver.

Posted in Info fra Avlsråd.