Skjema for unghundsgransking

Avlsrådet for Finsk Støver i Norge sender ut dette skrivet med vedlegg til samtlige oppdrettere av rasen Finsk Støver, som hadde valpekull i 2011. Vi ber Dere om å sette dere grundig inn i vedlagte skjema og sende kopien av dette brevet og skjemaene videre til samtlige som har hund i fra ditt oppdrett, født i 2011.

Unghundsgranskningen (UHG) bidrar til at oppdrettere og raseforeningen (FFN) får verdifull informasjon om hvordan avlen utvikles. Vi vil etter hvert kunne bruke disse opplysningene til å danne grunnlag for nye hannhundlister og tispelister og vi får mulighetene til å se på tidlige jaktlig og jevne kull. Man får ved bruk av dette kontroll på hvordan unghunden / kullet fungerer, jo tidligere en positiv egenskap viser seg, jo mindre har trening / miljø påvirket resultatet. Vi bruker den samme unghundsgranskingen som den Svenske Finskstøverforeningen (SFF) og alle opplysningene samles i en felles database.

 OBS! Det er viktig å ha klart for seg at dette ikke er noen konkurranse som unghunden deltar i, men en forløpende vurdering av hvordan avlen utvikles.

 Hundene som skal være med i unghundgranskningen skal være mellom 12 og 24 måneder gamle. Vi sender derfor ut to skjema som vi ber dere om å sette dere grundig inn i bruken av. Disse skal danne grunnlaget for unghundgranskningen. Vedlagte Skogsprotokoll skal tas med og brukes under jakt. Skogsprotokollen brukes til å notere hunden sine prestasjoner gjennom hele sesongen, både gode som dårlige dager. Når sesongen er over tar unghundeieren frem skjemaet som heter Unghundsgranskning. Vedkommende tar så det resultatet som unghunden vanligvis har prestert gjennom sesongen i fra skogsprotokollen og fyller ut Unghundsgranskningsskjemaet og svarer på tilleggsspørsmålene. Vi er avhengige av at oppdrettere og eiere av unghunder samarbeider med oss. Oppdretterne får etter endt sesong unghundeierne til å fylle ut unghundsgrankning / svarskjemaet og sende dette tilbake til Kristian Stubberud, Øvre Kronaveien 15, 1912 Enebakk Tlf: 90 74 17 65.

 

Vi ønsker oss følgende rekkefølge på granskningen:

  • Oppdretterne setter seg inn i vedlagte skjemaene og sender kopien av dette brevet sammen med Skogsprotokollen og Unghundsgranskning / svarskjemaet videre til de som har unghund mellom 12 og 24 måneder og som skal delta i granskningen, altså hunder født i 20l1
  • Under sesongen fyller unghundeierne ut skogsprotokollen.
  • Når sesongen er over tar eieren av unghunden og fyller ut unghundsgranskning / svarskjemaet etter de anvisninger som står på skjemaet. Det er viktig at oppdretterne er behjelpelige med å minne hundeeierne på dette slik at vi får flest mulige granskede hunder.
  • Skulle det være spørsmål så tar man kontakt med Kristian Stubberud mobil 90 74 17 65
  • Når alle opplysningene er fylt ut så returnerer hundeieren skjemaet til Kristian Stubberud, som så vil ta vare på alle svar.
  • Til slutt vil alle oppdrettere og hannhundeiere (der det er kommet inn svar) motta en kopi av alle svar som omhandler deres kull. Dere får på denne måten en skriftlig tilbakemelding på hvordan deres kull har utviklet seg så langt.

 

Håper på et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Kristian Stubberud 
for 
Finskstøverforeninga Norge

 

Nye utarbeide unghundgranskning skjema. Utarbeidet av avlsnemnd i samarbeid med styret og avlsråd.

Skogsprotokoll

Svarskjema for Unghundsgranskning

Posted in Info fra Avlsråd.