Månedens hund April 2009. NJCH Harefallets Molly Pola 07601/07

Njch-Harefallets Molly Pola .født 09.03.2007, er etter RR,Njch Vb-Dorthe til Vidar Bjørnstad og NJch – Ekko til Magnar Lindstad .

Molly begynte å vise stor interesse for jaging i tidlig alder , men de gode losene hadde hun ikke før i slutten av fjorårs sesong ( februar/mars 2008) da hun var ca 1 år gammel .
Viste også tidlig meget stor påholdenhet i fot og tap , noe som er hennes store styrke. Meget stor jaktlyst . Taus i fot og tap .
Hun har premiering med 2 X 1 ÅP barmark og 2 X 1 elite snø . Så godt som aldri jaget på snø tidligere , så hennes elitepremieringer på snø imponerte selv eierne . På Möbelprøva i Finland 2009 ble det 1×2 EP og 1×0.

Posted in Månedens hund.