Båstad utstillingen 3. august 2008

Fra Båstad utstillingen 3 august 2008 der det var 29 Finskstøvere som stilte. Her presenterer vi BIR og BIM

Til høyre på bilde: Bruselia´s Karo 09351/04
INTUCH NORDUCH NJCH SJCH NV-06 – KBHV-07 RR
som på Båstad ble BIR. Eier er Ove Stubberud

Til venstre på bilde:
NUCH Bruselia´s Pimu som ble BIM. Eier er Geir Nygård

Posted in Utstillinger.