Rapport fra Avlsrådet

Avlsrådet for Finsk Støver
v/ Oscar Wilhelm Nilssen
Aagård
2340 Løten 12.februar 2008

Norske Harehundklubbers Forbund
V/Knut Jellum

Årsrapport i fra avlsråd for rasen finskstøver bestående av Oscar W Nilssen, Erik Bekkelund og Geir Bakkestuen. Varamann til avlsrådet har vært Dag O Kjernsholen.

Rådet har også i år hatt stor pågang av tispeeiere, som har ønsket en godkjenning eventuelt en anbefaling på bruk av hannhund på sin tispe.

Vi har utarbeidet ny hannhundliste som hele tiden blir oppdatert når det er unge nye hanner som gjør det bra på jaktprøver listen består i dag av 49 på ordinær liste. Vi har besluttet å ikke ha hanner på vent. Hanner som har flere enn 5 kull vurderes etter hvert som vi får inn resultater som sier at de er gode nok nedarvere for å få noen anbefalinger til.
Innavls % på over 6.25 blir ikke godkjent av avlsrådet. I enkelt tilfeller kan unntak gjøres.

Avlsrådet har det siste året hatt 38 forespørsler. Dette fordelt på 10 anbefalinger, 25 godkjenninger + 3 kombinasjoner som ikke er anbefalt eller godkjent av forskjellige årsaker.
Vi har også hatt på telefon noen forespørsler fra Sverige og har anbefalt 3 kombinasjoner derfra.

Det er også kommet inn noen hanner og tisper i fra Finland som har en noe annen blodslinje enn et vi har i Norge og det er jo ett stort pluss for rasen.

Vi har også fått forespørsel fra Finland om det er hanner i Norge som har minst 4 generasjoner her og som er gode nedarvere, vi har ikke funnet noen slik hanne. 3 generasjoner finnes og vi har oversendt stamtavle på 4 stk.

Avlsrådet arbeider fortsatt med unghundsgranskning for vår rase. Ett arbeid som er meget interessant. Vi får på denne måten en bedre kjennskap til utviklingen av vår rase, som er meget viktig.

Det er vært og merke seg at avlsrådet for Finsk Støver ikke har mottatt noen godtgjørelse i fra NHKF siste år. Dette er midler som vi gjerne skulle ha hatt, da vi trenger å oppdatere programvaren, som vi benytter til unghundsgranskningen.

Regnskap for året 07/08
Innestående på konto 20 03 07 kr. 5086,69
Kjøregodtgjørelse til møter kr. 1500,00
Tilførte avlsrådsmidler fra NHKF 07 kr. 0000,00
Brukte midler i år kr. 1500,00
Summert kr. 3586,69

Innestående på kontonr.2050 09 61946 i dag 13 02 08 kr.3586,69

Oscar W Nilssen Erik Bekkelund (s) Geir Bakkestuen (s)

Posted in Info fra Avlsråd.