Månedens hund mai 2008. Suvi

Eier: Sven Olav Yndestad

Suvi er etter Mikki Minx og Tiina til Jørn Haglund. Hun ble jaktchampion på vinterprøven i Aust Agder 2008.
Født i mai 2005 og har blitt en meget stødig jager. Hun er 100% premiert som følger: 1 x3 ÅP, 1 x2.ÅP, 4x 1.ÅP og 2x
1.EP. Suvi er tett på fot og tap og jager med god nyansering og hørbarhet.

Sven Olav Yndestad
Høyehaugen 32
4027 Stavanger

tlf 934 88 544

Posted in Månedens hund.