Månedens hund desember 2007. N Jch Nv-07 Kilbackens Raju Sonja Født dato: 15.05.2004 Reg nr: S41227/2004

Eier: Oscar Wilhelm Nilssen

oppdretter: Erkki Ylinen

Far: Fin XXX Raimolan Pito

Mor: S XXX Kilbackens Jaana

KILBACKENS RAJU – SONJA KOM TIL MEG FRA HOV I LAND 4 OKT. 07

HUN KOMMER I FRA ETT KULL DER ALLE 6 HUNDENE ER JAKTPREMIERTE OG HELE 3 STK ER JAKTCHAMPIONER. OPPDRETTER ER ERKKI YLINEN / SVERIGE.

FIKK PRØVE HENNE I ET BRA TERRENG, HUN JAGET 50 MIN DET VAR JEG GODT FORNØYD MED. JEG JAGET MED SONJA HVER DAG I 8 DAGER OG FANT UT AT HUN VAR KLAR FOR JAKTPRØVE. MELDTE PÅ 2 STK. ÅP SOM HUN GREIDE FINT 120 MIN BEGGE GANGER OG FIKK BRA EGENSKAPSPOENG. 73 OG 71 EGENSKAP.

JAGET MED HENNE HVER DAG OG SONJA BLE BARE BEDRE OG BEDRE. MELDTE PÅ ELITE I ØSTERDALEN 10 OG 11 NOV. DER JAGET HUN OGSÅ MEGET GODT 204 POENG FØRSTE DAG OG 200 POENG ANDRE DAG, TIL SAMMEN 404 POENG OG PRØVEVINNER. MEGET GLAD EIER.

NKK UTSTILLING PÅ HAMAR BLE OGSÅ MEGET BRA, 1ÅP + CERT + BIM OG NV 07

Posted in Månedens hund.